top of page

OVER ONS

transformatie van talent naar cultuurproducten

Stichting G-E-M-C zet zich in voor de ontwikkeling, persoonlijke en/of professionele ontplooiing van cultuurmakers in de ruimste zin van het woord. Wij werken zoveel mogelijk met cultuurmakers behorend tot gemarginaliseerde groepen.
G-E-M-C werkt met mensen die doorgaans lastiger toegang hebben tot sociale posities en niet zo snel benaderd worden door diegenen die keuzes maken. Wij bieden cultuurmakers begeleiding en coaching tot zij zich ontpoppen naar kwaliteiten en talenten. Onder de paraplu van Geen Eliminatie Maar Coöperatie brengen wij mensen samen en produceren hun cultuurproducten. Stemmen die niet gehoord worden. Verhalen die niet verteld worden. Creaties die niet gezien worden. Wij gaan voor het opkweken van het onbekende tot het beminde.

Over: Over ons
bottom of page